Hè Sôi Động Thái Lan Bangkok – Pattaya

Du lịch Thái Lan Với chương trình Hấp Dẫn : Khám phá và thử nghiệm cảm giác cưỡi voi tại làng voi Pataya Chợ nổi bốn miền trứ danh