Hà Nội – Bái Đính – Tam Cốc – Hạ Long – Yên Tự

HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TAM CỐC – HẠ LONG - YÊN TỰ  Thời gian       : 4 ngày 3 đêm  Phương tiện  : Đi, về bằng máy

Hà Nội – Bái Đính – Tam Cốc – Bích Động – Hạ Long – Yên Tự – Sapa

HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TAM CỐC – BÍCH ĐỘNG – HẠ LONG - YÊN TỰ – SAPA  Thời gian       : 6 ngày 5 đêm