Hà Nội – Bái Đính – Tràng An – Hạ Long – Yên Tự

HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ   Thời gian       : 4 ngày 3 đêm  Phương tiện  : Đi, về bằng máy

Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long – Yên Tự – Sapa

HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG – YÊN TỬ - SAPA  Thời gian       : 6 ngày 5 đêm  Phương tiện  : Đi, về bằng máy

Hà Nội – Hương Sắc Sapa

HÀ NỘI – HƯƠNG SẮC SAPA  Thời gian       : 4 ngày 3 đêm  Phương tiện  : Đi, về bằng máy bay.  Khởi hành      :

Hà Nội – Mộc Châu – Sơn La – Ngọc Chiến – Mù Cang Chải – Sapa

HÀ NỘI – MỘC CHÂU – SƠN LA – NGỌC CHIẾN – MÙ CANG CHẢI – SAPA  Thời gian       : 5 ngày 4 đêm  Phương tiện  :
per person

Hà Nội – Ngọc Chiến – Mù Cang Chải

HÀ NỘI – NGỌC CHIẾN – MÙ CANG CHẢI  Thời gian       : 5 ngày 4 đêm  Phương tiện  : Đi, về bằng máy bay.  Khởi hành

Hà Nội – Sapa – Y Tý

HÀ NỘI – SAPA – YTÝ  Thời gian       : 3 ngày 2 đêm  Phương tiện  : Đi, về bằng máy bay.  Khởi hành      :

Hà Nội – Sơn La – Điện Biên –Sapa

HÀ NỘI – SƠN LA – ĐIỆN BIÊN – SAPA  Thời gian       : 5 ngày 4 đêm  Phương tiện  : Đi, về bằng máy bay.  Khởi
per person