Hà Nội – Bái Đính – Tràng An – Hạ Long – Yên Tự

HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ   Thời gian       : 4 ngày 3 đêm  Phương tiện  : Đi, về bằng máy