Chuyên Dịch Vụ Gia Hạn Visa Việt Nam Cho Người Trung Quốc

GIA HẠN
VISA VIỆT NAM

GỐC VISA

GIÁ TRỊ CẤP

1 tuần làm việc

6 tháng nhiều lần

6 tháng nhiều lần

Các loại gốc

6 tháng nhiều lần

1 tháng 1 lần

1 tháng 1 lần

Công văn tái nhập

1 tháng 1 lần

 

VISA TRUNG QUỐC

Thời gian lấy

4 ngày làm việc

2 ngày làm việc

1 ngày làm v

 

 

 

VISA HONG KONG

Thời gian lấy

GIÁ TRỊ CẤP

 15 ngày làm việc

7 ngày 1 lần

4 -5-7 ngày 2 lần

Thời gian làm việc VISA ngoại trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ

 

Air tickets or boarding pass, passports, touchscreen smartphone with online airline tickets booking or reservation internet application, magnetic compass, credit cards and pen on world geographic map atlas

visaganovisa123