Tôi có dịp đi miền Tây gần 1 tuần, chạy xe may rông ruổi từ Long An xuôi về Tràm Chim, Búng Bình Thiên, Trà Sư, Hồ Tà Pạ, Núi Tô, Kiên Giang, Cà Mau, Cần Thơ. Cảnh vật miền Tây không giống như tây bắc hùng vĩ, hay những con sống lớn của duyên